FOTO-PERFORMANCE
":metAcció: 6Cares 4Elements", on ara, vostè haurà de fer seva la performance i jugar amb...
"LAS DOS DADá DE LA MISMA MONEDA",sorgeix com una foto-performance ideada des de la meva...
  Essència de Vida Dimensions: Tríptic de 3 x 1,5 metres cadascuna. Des de les...
      Medusa naufragada por los desconchones mundi. Medides: tríptic de 4 x 2...