:MetAcciò
https://www.youtube.com/watch?v=Ph72wXVN5JM&t=20s
        https://www.youtube.com/watch?v=10VCac06hYM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3MPHSVgFxHyQmFHLRj5o_gI_l3Fxxd7fJkI0yscn_PMrhtdFpkFy41Yts las
:metAcció. amb esta pur, on el video i l´audio ballan plegats creant un ambient que...
":metAcció: 6Cares 4Elements", on ara, vostè haurà de fer seva la performance i jugar amb...