:MetAcciò
":metAcció: 6Cares 4Elements", on ara, vostè haurà de fer seva la performance i jugar amb...