“LAS DOS DADá DE LA MISMA MONEDA”,sorgeix com una foto-performance ideada des de la meva imaginació en la MugaCaula, on em deixo portar per l’espai-temps ja que la dues parts de la mateixa cara ni estan preses en el mateix temps ni en el mateix precís lloc.

Els haiku estan escrit per Yolanda Perez Martinez.